Caru Nicola

17.04.2023

Caru Nicola i tempi peggioraru,

a gebbia è china, a posta s'infocau,

a lingua s'imbrogghiau e scoppiaru i palli.

Testi di minchia, populu i curnuti,

in Africa sunnu assai cchiù progrediti,

scoli pirduti, tituli rialati,

nu ruppu i satizzu e vi vinditi.

Nu bestia ncravattata vi pari centuvinti

i nani cumparunu giganti.

Priati u patreternu, spittati a processioni,

non c'e grazia pi fissa, non d'avi sarvazioni.

Ma vui siti cuntenti, pariti gesù cristi,

scienziati, padreterni,

non vi capacitati chi siti povereddi.

Chi politicanti assai vi ssumigghiati,

comu iddi vi guvernunu vui vi guvirnati.

Pinsati a cappeddara, oggi pi dumani,

vi ndi futtiti i tutti, parenti, amici e strani.

Siti quattru zambiri cull'abbiti griffati

na murra i prepotenti, maligni, storti e nfami.

I boni i disprezzati, ni considerati,

diciti chi su fissa e vi nd'approfittati.

Cu chiddi chi cumandunu, i casi vi calati,

vi fannu u surbizzeddu e sparti i ringraziati.

Cusì vi meritati, curnuti e bastuniati.

Paisi 'i rinisciuti, 'i finti malandrini

testi vacanti, scemi chi portafogli chini.

Caru riggitaneddu, non ti nnacari tantu,

a puzza du fumeri, si senti a milli miglia.

Avogghia mi ti llisci, mi carichi colonia

I vizi du viddanu sunnu la to ruvina

Po' aviri grattacieli, ti po' ccattari u mundu

ma a scorcia di tamarru ta levi puru 'un fernu.


Giuseppe Gangemi