Pepè Morabitu

03.04.2023

"Quant'anni hai", ogni tantu mi spiavi,

"mi fici vecchiu e non mind'accurgia,

ma non m'importa, è ancora bellu tisu

cu sapi non mi ll'haiu cchiu tisu i tia."

O palli chi cuntavi o barzelletti

und'ivi ivi, purtavi l'allegria,

u nvernu divintava primavera

l'aria profumava di poesia

Non si sintiva u tempu chi passava

stu tempu nfami chi ndi pigghia tuttu,

a gioventù, a saluti, a fantasia i campari

stu tempu chi ndi lotta e ndi zannia

Ti ricordi i passiati supra u Corsu,

a cugghiunella, i grandi sceneggiati,

Larizza, u ragioneri, l'avvocatu

nui erumu i cumparsi, tu u teatru.

"Buongiorno cavaliere, i miei rispetti

onorevole, signora, arrivederci

grande poeta, caro professore

auguri e complimenti per la tesi"

Pirdiu na stella u firmamentu i Riggiu,

è vacanti u straduni senza i tia,

non c'è dda vuci fina, dda risata,

manca pirsinu a to malinconia


Giuseppe Gangemi